Užitečná rozšíření do VSCode pro vývoj PHP

PHP Intelephense

Rozšíření, bez kterého bych se neobešel.
„Code completion“ pro celý workspace, což pro vývojáře zmanená, že si nemusí pamatovat názvy metod, chytré IDE mu pomůže. Dokáže také najít všechny reference metody, nebo opačně při volání jít na její definici.
Abychom vypnuli nyní nepotřebnou funkci IDE, nastavíme v settings.json (F1 ➔ Preferences: Open Settings (JSON))

"php.suggest.basic": false

phpcs

Linter na PHP kód. phpcs lze používat i přes terminál, ale toto rozšíření nám ho integruje do IDE.
Potřebujeme Composer, a nainstalovat si globálně squizlabs/php_codesniffer balíček
Balíček lze nainstalovat i pouze na projekt, ale to pak už je o konfiguraci workspace. O tom třeba někdy jindy.

composer global require squizlabs/php_codesniffer

Aby se nám nic nerozbilo, tak si otevřeme settings.json (F1 ➔ Preferences: Open Settings (JSON)) a nastavíme následující nastavení:

"phpcs.executablePath": "COMPOSER_GLOBAL_BIN_DIR/phpcs",
"phpcs.standard": "PSR12"

PHP standardy jsou nějaká pravidla pro formátovaní kódu, aby když několik lidí dělá na projektu, tak aby vypadal nějak „jednotně“.

Bracket Pair Colorizer 2

Dělá přesně to, jak se jmenuje. Obarvuje páry závorek. Dobré, aby se vývojář lehčeji orientoval.

Vlastní nastavení

Ani ne rozšíření, ale spíše užitečné nastavení.
Render whitespace – zobrazuje i mezery a taby.
Font family – nastavení fontu IDE. Další info o instalaci zde.
Font ligatures – pokud je font podporuje, tak je zapne. Ligatury spojují jazykové znaky do jednoho symbolu pro lepší čitelnost. Například z „->“ udělají šipku.

"editor.renderWhitespace": "all",
"editor.fontFamily": "'Fira Code'",
"editor.fontLigatures": true